Tęczowa Madonna wciąż szokuje. Złożono zawiadomienie o obrazie uczuć religijnych

06.09.2023

Tęczowa Madonna wciąż szokuje. Złożono zawiadomienie o obrazie uczuć religijnych

W sierpniu ulicami Częstochowy po raz piąty przeszedł Marsz Równości. Uczestnicy, podobnie jak w minionych latach, nieśli ze sobą obraz Matki Bożej w tęczowej aureoli. Wizerunek został schowany po tym, jak jeden z kontrmanifestujących usiłował go przejąć. Po niespełna miesiącu do częstochowskiej Prokuratury wpłynęło zawiadomienie o obrazie uczuć religijnych.

W tym roku przejście kolorowego pochodu odbyło się bez większych incydentów, a wzbudzający kontrowersje obraz Matki Bożej z domalowaną tęczową aureolą został schowany na prośbę zespołu antykonfliktowego. Mimo to, w związku z prezentowanym podczas marszu wizerunkiem do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ wpłynęło zawiadomienie dotyczące obrazy uczuć religijnych.

Osoba, która złożyła zawiadomienie, zostanie przesłuchana w charakterze świadka. Przesłuchani zostaną również świadkowie tych zdarzeń. W toku postępowania policja przeanalizuje także materiały, które dotyczyły zabezpieczenia marszu. Po zgromadzeniu materiału dowodowego, prokurator rozważy zyskanie opinii biegłego, która będzie dotyczyła obrazy uczyć religijnych.

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy do prokuratury wpłynęło podobne zawiadomienie. W 2021 r. doniesienia wpłynęły w sprawie znieważenia symboli narodowych (poprzez flagę z tęczowymi barwami i orłem) i obrazy uczuć religijnych (poprzez obraz Matki Boskiej z tęczową aureolą). Z kolei uczestniczka niosąca obraz podczas marszu w 2022 r. została skazana wyrokiem nakazowym na 5 miesięcy ograniczenia wolności i wykonywanie w tym czasie prac społecznych. Po sprzeciwie od tego wyroku sąd wyznaczył termin rozpoczęcia procesu na 25 października 2023 r.

  • opr. mz
Najnowsze artykuły