escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Trójstronne porozumienie z ratownikami i pracodawcami podpisane

25.09.2021

Trójstronne porozumienie z ratownikami i pracodawcami podpisane

Przedstawiciele komitetu protestacyjnego ratowników medycznych, pracodawców i Ministerstwa Zdrowia podpisali porozumienie.

Porozumienie zostało zawarte między ministrem zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. – W kontekście zwiększającej się czwartej fali zakażeń covidowych to bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że nie będzie problemów, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Chodzi o brak obsad zespołów ratownictwa medycznego – zaznaczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

– W porozumieniu, które zawarliśmy z protestującymi, przywróciliśmy tzw. dodatek wyjazdowy – poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To 30% dodatek, który obowiązywał do 2011 roku. Przysługuje on za pracę w ciężkich warunkach. – Dodatek dotyczy nie tylko pracowników na umowę o pracę, ale także pracowników na umowę cywilnoprawną. Wiemy bowiem, że część ratowników pracuje w tych dwóch formach zatrudnienia – powiedział.

Kraska podał, że pracodawcy zobowiązali się do tego, by pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mógł zarabiać mniej niż 40 zł na godzinę. – Jeżeli dołożymy do tego dodatek wyjazdowy w wysokości 30 proc., to daje nam kwotę około 52 zł – mówił. Wiceszef MZ przypomniał, że każdy ratownik, który jeździ w karetce, dostaje dodatek za to, że jest kierownikiem zespołu, kierowcą ratownikiem i za to, że jeździ w zespole dwuosobowym. – To daje kwotę mniej więcej koło 60 zł na godzinę. Jeżeli założymy, że ratownik medyczny pracuje ok. 200 godzin w miesiącu, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi etat, to daje kwotę równą około 12 tys. zł na miesiąc – mówił.

Piotr Dymon, przedstawiciel Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych, powiedział, że komitet co prawda przerwał działania protestacyjne, ale będzie obserwować realizację tego porozumienia. – Jeżeli coś będzie nie tak, na jakimś etapie, to wrócimy do działań – przyznał.

Po podpisaniu porozumienia, w środowisku ratowników medycznych ponownie zawrzało. Wielu jest zdania, że zostało ono podpisane przez jedną osobę i nie było z nimi konsultowane. Poza tym zmiany będą obejmowały tylko ratowników zatrudnionych w zespole ratownictwa medycznego. Pominięci zostali natomiast ratownicy medyczni pracujący w SOR-ach, izbach przyjęć, czy na oddziałach…

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły