Trwa Powszechny Spis Rolny

09.09.2020

Trwa Powszechny Spis Rolny

Od początku września na terytorium RP przeprowadzany jest powszechny spis rolny. W jaki sposób można się spisać?

Spis rolny przeprowadzany jest w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Notowane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność gospodarczą i według stanu na ten dzień.

Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony trzema metodami:

samospisu internetowego, poprzez formularz dostępny na stronie internetowej spisrolny.gov.pl
Samospis internetowy jest formą obowiązkową. Rolnicy, którzy nie posiadają dostępu do internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza, mogą skorzystać z metody:

samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię pod numer 22 279 99 99
bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym.

Każdy urząd gminy oraz urząd statystyczny w województwie mają obowiązek udostępnienia miejsca do samospisu dla rolników. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, godziny pracy urzędu mogą być zmienione, o czym należy pamiętać przed wizytą w danej placówce.

W ramach metod uzupełniających, z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi, którym właściciel gospodarstwa ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania z formularza spisowego. Rachmistrzowie będą realizować spis dwoma metodami: poprzez wywiad telefoniczny od 16 września do 30 listopada 2020 r. oraz wywiad bezpośredni od 1 października do 30 listopada 2020 r. Wywiady bezpośrednie będą realizowane bezpośrednio jedynie, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna na terenie kraju oraz z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności.

Powszechny Spis Rolny skierowany jest do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Udział w spisie jest obowiązkowy, a brak udziału może skutkować nałożeniem kary. W razie jakichkolwiek wątpliwości uruchomiona została infolinia spisowa o numerze 22 279 99 99. Będzie można otrzymać tam informacje dotyczące wypełnienia formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się, czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym, czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.

Karolina Włodek

  • Karolina Włodek
Najnowsze artykuły