UJD ma nowe Laboratorium!

22.11.2022

UJD ma nowe Laboratorium!

Otwarto Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów! Od dzisiaj studenci i nie tylko, będą mogli korzystać z nowej pracowni. Informacja naukowa i wymiana doświadczeń to tylko kilka z plusów związanych z inwestycją.

W budynku Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 13/15 (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, sala nr 120). Podczas otwarcia odbyła się krótka prezentacja Laboratorium. Zaproszeni goście mieli okazję zabrać głos oraz zwiedzić pracownię.

Możliwość budowy Laboratorium wynikała z częściowego finansowania ze środków unijnych pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla
działania: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. Wartość dotacji UE to 4 381 000 złotych.
2,2 mln złotych złożyło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ponadto Uniwersytet przeznaczył 1,8mln złotych na inwestycję. Całość przedsięwzięcia zamknęła się w kwocie ok 8,3 mln złotych.

-Laboratorium dzięki swojej konkurencyjności i innowacyjności jest istotnym z punktu widzenia regionu i wpisuje się w następujące wyodrębnione w Regionalnej Strategii Innowacji oraz Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 obszary technologiczne: produkcja i przetwarzanie materiałów, technologie dla
ochrony środowiska, materiały polimerowe i kompozyty dla medycyny i energetyki – informuje Marek Makowski z biura promocji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Laboratorium będzie dobrą okazją do podjęcia współpracy i wspierania przedsiębiorstw i samorządów regionu śląskiego w zakresie badań środowiskowych i nowych materiałów.
Urządzenia, które zostały zakupione stanowią jedną z najnowocześniejszych aparatur naukowo-badawczych dostępnych na terenie regionu śląskiego.

Studenci i współpracownicy będą mieli łatwiejszy i dokładniejszy dostęp do informacji naukowej, tworzeniu sieci współpracy i wymiany doświadczeń. Możliwe będzie wypracowanie nowych technologii czy produktów. Ważnym aspektem nowego Laboratorium jest również zwiększenie atrakcyjności prowadzenia badań w regionie śląskim.

 

  • opr. NL
Najnowsze artykuły