UJD. Studia w formie hybrydowej

11.09.2020

UJD. Studia w formie hybrydowej

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie już zdecydował, w jakiej formie prowadzone będą zajęcia na uczelni.

– W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie będą prowadzone w formie hybrydowej – poinformowała prof. dr hab. Anna Wypych Gawrońska – Większość zajęć będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość. W formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni będą odbywały się przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i warsztatowe, w przypadku których niezbędne jest korzystanie z aparatury Uczelni, a także część wprowadzających zajęć dla studentów pierwszych lat – wyjaśniła rektor UJD. Szczegółowe informacje dotyczące każdego z kierunków studiów zostaną podane i ogłoszone przez Wydziały Uniwersytetu.

  • Paula Nogaj
Najnowsze artykuły