UJD uruchamia kierunek farmacja

12.05.2023

UJD uruchamia kierunek farmacja

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (już niebawem uniwersytet ,,bezprzymiotnikowy”, a więc przyjęty do grona podobnych, szacownych polskich uczelni) poinformował, że Minister Edukacji i Nauki udzielił zgody na uruchomienie przez uczelnię kierunku farmacja. Kandydaci na studia będą mogli starać się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie (trwające 5 lat) na tym kierunku już w bliżającej się rekrutacji, czyli od 1 czerwca 2023 roku.

–         Utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja poszerza bogatą ofertę dydaktyczną Uniwersytetu oraz podnosi jego atrakcyjność dla kandydatów i studentów. Zarówno cele, jak i program studiów zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu farmaceuty, oraz uwzględniają aktualne wymogi rynku pracy dla absolwentów tego kierunku, co będzie skutkować zdobyciem odpowiednich kompetencji zawodowych absolwentów oraz optymalnym ich przygotowaniem do przyszłej pracy zawodowej i dynamicznego wejścia na rynek pracy. Praktyczny charakter studiów pozwoli na zdobycie umiejętności, które przygotują do podjęcia pracy w bardzo różnorodnych firmach i instytucjach związanych z projektowaniem, produkcją i dystrybucją leków takich jak apteki, hurtownie, laboratoria czy firmy farmaceutyczne. Studia ułatwią znalezienie pracy lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej w zakresie farmaceutyki, działu gospodarki związanej z lekami, ale także firm o podobnym profilu m.in. w branży kosmetycznej i chemicznej – informuje uczelnia. Szansę na przyjęcie na pierwszy rok kierunku farmacja ma 50 studentów w przypadku studiów stacjonarnych. 25 studentów zostanie przyjętych natomiast na studia niestacjonarne. Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 oraz jej warunki już niedługo zostaną opublikowane na stronie rekrutacyjnej (dostęp przez stronę Uniwersytetu). Uczelnia przypomina, że to niejedyne, nowe studia uruchomione w tym roku przez Uniwersytet. – Niedawno z myślą o naszych kandydatach zostały otwarte kierunki: inżynieria medyczna (studia II stopnia), ratownictwo medyczne (studia I stopnia) oraz Specialized English for Business (kierunek II stopnia prowadzony w języku angielskim). Oferta Uczelni wkrótce jeszcze się powiększy. Na uruchomienie wciąż oczekują kierunki: fotografia i kreacja przekazu wizualnego ( stud. II stopnia), studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie (I stopnia), a także usługi społeczne (studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, które będzie prowadzić Wydział Nauk Społecznych) – podsumowuje UJD.

 

 

  • opr. pn
Najnowsze artykuły