Ul. Jasnogórska zostanie przebudowana. Miasto otrzyma dofinansowanie

16.02.2023

Ul. Jasnogórska zostanie przebudowana. Miasto otrzyma dofinansowanie

3,8 mln zł – to kwota dofinansowania, jaką Częstochowa ma otrzymać z Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Jasnogórskiej. Szacowane ogólne koszty przedsięwzięcia wyniosą ok. 12,7 mln zł.

Ulica Jasnogórska zostanie przebudowana na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Dąbrowskiego. Jak podkreśla częstochowski magistrat, to istotne dla jakości komunikacji w centrum miasta zadanie, o którego wsparcie zewnętrzne miasto aplikowało od dłuższego czasu. – Miejski Zarząd Dróg wnioskował o przyznanie funduszy w sierpniu 2022 r. i projekt ostatecznie znalazł się na liście zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach puli wojewódzkiej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą 3,83 mln zł, co ma stanowić 50% szacowanych kosztów kwalifikowanych zadania (taki jest próg dotacyjny w programie) – informuje Urząd Miasta. Realizacja inwestycji wymaga m.in. przebudowy sieci podziemnych, w tym ciepłociągu, a także budowy odwodnienia. Prace potrwają około 1,5 roku – wówczas przebudowywany odcinek zostanie wyłączony z ruchu. – Inwestycja stanowiłaby domknięcie innych zrealizowanych dotąd w Śródmieściu inwestycji i usystematyzowanie organizacji ruchu w tej części centrum miasta (jeden kierunek w ul. Jasnogórskiej i Racławickiej funkcjonuje już teraz z uwagi na wyznaczone objazdy i ma zostać po inwestycji utrzymany) – podsumowuje magistrat i dodaje – Projekt ma ważne pozwolenie na budowę, część zapisów miała natomiast terminowe oznaczenia więc wymaga stosownych uzgodnień i prolongat.

Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

  • opr. pn
Najnowsze artykuły