Urlop okolicznościowy  – kiedy przysługuje?

26.02.2019

Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje?

Urlop okolicznościowy, jak sama jego nazwa wskazuje, przyznawany jest jedynie w określonych sytuacjach. Pracownik może skorzystać z niego jedynie w przypadku uzasadnionego wydarzenia, ale należy pamiętać, że trwa on stosunkowo krótko.

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika z powodu określonych okoliczności i na ustalony czas.

2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Zatem urlop okolicznościowy przysługuje jedynie w przypadku czterech sytuacji takich jak narodziny, ślub, zgon lub pogrzeb najbliższych członków rodziny. W zależności od tego, jaki stopień pokrewieństwa łączy pracownika a członka rodziny, wymiar urlopu może się różnić. Należy pamiętać o tym, że jeżeli będziemy chcieli wziąć udział na przykład w pogrzebie wujka lub ślubie kuzyna, nie będziemy mogli skorzystać z urlopu okolicznościowego. W takiej sytuacji pozostaje nam urlop na żądanie. Urlop okolicznościowy jest urlopem płatnym. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy. Chcąc skorzystać z tego prawa, powinniśmy powiadomić pracodawcę wcześniej o okolicznościach i zamiarze wzięcia urlopu.

  • Paula Nogaj
Najnowsze artykuły