Ustawa Kamilka zacznie obowiązywać w lutym. Trwają prace nad częstochowskim Modelem Ochrony Dzieci

10.02.2024

Ustawa Kamilka zacznie obowiązywać w lutym. Trwają prace nad częstochowskim Modelem Ochrony Dzieci

Już 15 lutego w życie wchodzi nowelizacja przepisów dotyczących standardów ochrony małoletnich. Od tego momentu podmioty będą miały 6 miesięcy na wprowadzenie zmian i zastosowanie się do wynikających z ustawy standardów. W Częstochowie władze miasta opracowują wspólny, samorządowy model ochrony dzieci.

 

Ustawa Kamilka z lipca ubiegłego roku, poza zmianami w zakresie reprezentacji dzieci i analizy najpoważniejszych przypadków przemocy, nowelizuje także ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, dodając nowy rozdział o standardach ochrony małoletnich. Swoimi założeniami obejmuje przedszkola i szkoły, ale także placówki oświatowo-wychowawcze, artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki kształcenia ustawicznego czy podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne. I to właśnie dyrektorzy tych placówek muszą zapewnić wdrożenie określonych standardów.

 

Chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpiecznych relacji między personelem placówki a nieletnimi, określenie zasad interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, dokładniejszej weryfikacji personelu czy ustalenia zasad korzystania z urządzeń z dostępem do internetu, mając na uwadze czyhające zagrożenia i treści szkodliwe. Co więcej, dyrektorzy placówek muszą taki model udostępnić (na stronie internetowej lub w widocznym miejscu w siedzibie) oraz aktualizować co najmniej raz na dwa lata. Z kolei kontrolą wdrażanych modeli, poza Państwową Inspekcją Pracy, zajmą się przede wszystkim samorządy.

 

Od listopada ubiegłego roku Częstochowa w porozumieniu z licznymi instytucjami i placówkami tworzy wspólny samorządowy model wdrożenia standardów ochrony dzieci. – Lepiej opracować je w takim szerokim porozumieniu niż pozostawić poszczególnym podmiotom sformułowanie tych procedur indywidualnie, na własny użytek – podkreśla częstochowski magistrat.

 

– Stworzenie takiego modelu jest niezbędne, żeby system działał sprawnie i zamysł ustawodawcy został zrealizowany. Skuteczna interwencja w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka wymaga współpracy osób działających w różnych obszarach. Musimy być wyczuleni, działać pewnie, umieć wcześnie dostrzec symptomy krzywdy, która dzieje się młodemu człowiekowi. A na taką błyskawiczną reakcję przy każdym podejrzeniu przemocy wobec dziecka pozwalają dobrze opracowane procedury – komentował prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

 

Częstochowski model przewiduje m. in. organizację warsztatów. A tych odbyło się już całkiem sporo. Jeszcze w ubiegłym roku miało miejsce spotkanie z Małgorzatą Żółtaszek, trenerką komunikacji, specjalizującą się w skutecznym porozumiewaniu bez przemocy i budowaniu bezpiecznych relacji. Kolejne warsztaty przeprowadził Adrian Drdzeń ze Stowarzyszenia Moc Wsparcia. Tematem 10-godzinnego szkolenia była umiejętność rozpoznawania, reagowania i udzielania pomocy dzieciom, które stają się ofiarami przemocy. Z kolei w styczniu tego roku dyrektorzy częstochowskich szkół i przedszkoli zostali przeszkoleni z zasad tworzenia Standardów Ochrony Małoletnich.

 

Dodatkowo, jak podaje Urząd Miasta – w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Północ oraz Południe raz w miesiącu są organizowane grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych oraz grupy superwizyjne dla psychologów zatrudnionych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych. (…) Do końca marca realizowane są warsztaty tworzenia polityki ochrony dzieci w sposób partycypacyjny, a zatem zakładający uczestnictwo całych społeczności szkół (w tym dzieci i rodziców). Chodzi o to, aby wszyscy, którzy spotykają się w danej placówce, uzgodnili czy też ,,umówili się” na zwyczaje komunikacyjne, jakie będą ich wszystkich obowiązywać. Warsztaty dotyczą ponadto opracowania skutecznych procedur reagowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka.

 

 

  • mz
Najnowsze artykuły