W 100–lecie urodzin. Wspomnienia o Mieczysławie Zbigniewie Hrehorów

11.02.2024

W 100–lecie urodzin. Wspomnienia o Mieczysławie Zbigniewie Hrehorów

11 luty 2024 roku śp. M. Hrehorów obchodziłby stulecie urodzin. Przyszedł na świat 11 lutego 1924 roku w Złoczowie (dzisiejsza Ukraina). Wychowywał się w wielopokoleniowej rodzinie katolickiej i patriotycznej. Najwięcej czasu wolnego spędzał z rówieśnikami pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego i polskiego. W tej zbiorowości zdobywał wykształcenie i doskonalił się sportowo. Jego pasją była piłka siatkowa oraz turystyka w tym wycieczki górskie i narciarstwo. Do tych dyscyplin miał szczególne predyspozycje. Niestety II wojna światowa przerwała realizację jego marzeń sportowych.

Przeżył trzy okupacje: sowiecka ( 17.09.1939-1941) , niemiecką (1941-1944) i po raz drugi sowiecką (1944-1945). Z Kresów do Częstochowy przybył 7 września 1945 r. Od początku pobytu w grodzie pod Jasną Górą związał się ze środowiskiem sportowym. W listopadzie 1946 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Administracyjno- Handlowej (rozważał też studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie). Za namową starszego kolegi Bogdana Hoffmana w towarzystwie Tadeusza Bojanka reaktywował w 1946 r. Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie. M. Hrehorów wymyślił dla AZS Częstochowa białe barwy, a gryf przyozdobił złotą obwódką ( te dwa symbole towarzyszą jemu i Częstochowie osiemdziesiąt lat. W latach czterdziestych XX wieku organizował elitarne reprezentacyjne akademickie bale (taniec także był jego pasją), z których dochód przeznaczono na działalność statutową AZS. Jego talenty organizacyjne i pedagogiczne zostały w pełni wykorzystane dla potrzeb sportu w Częstochowie.

Częstochowa okazała się trafionym wyborem życiowym. Tu z Panią Krystyną ( uprawiała pływanie w AZS Częstochowa) założył rodzinę, szefował częstochowskim firmom budowalnym, budował obiekty sportowe, tworzył Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Przewodził pracom Klubu Seniora AZS Częstochowa (dokładnie 52 lat ). Był inicjatorem spotkań opłatkowo-noworocznych AZS a także wielu imprez sportowych organizowanych dla Częstochowian. Były Członek Honorowy AZS.

Działacz harcerski. Popularyzator turystyki. Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –Wschodnich. W artykułach publicystycznych i na licznych spotkaniach z częstochowską młodzieżą szkolną przybliżał problematykę Kresów Wschodnich i warunki życia w pierwszym pięcioleciu w powojennej Częstochowie. Doczekał się monografii autorstwa dr Ryszarda Stefaniaka „ Mieczysław Zbigniew Hrehorów – Historia jednego niezwykłego życia”. Odznaczony m.in. medalem Merentibus przez Prezydenta Miasta Częstochowy, odznakami i medalami AZS i TKKF.

Przykładny Mąż, Ojciec, Dziadek, Pradziadek , Nestor AZS, Autorytet moralny, Erudyta, Elegant ,a przede wszystkim wspaniały kolega. Zmarł 21 września 2022 r., pochowany na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Z okazji 100-lecia urodzin śp. M. Hrehorowa Klub Seniora AZS Częstochowa zaprasza na mszę świętą, która zostanie odprawiona w 11 lutego 2024 r, o godz.10.00 w Kościele Akademickim PW św. Ireneusza w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 132.

 

  • źródło: Klub Seniora AZS Częstochowa
Najnowsze artykuły