W maju kolejny przetarg na Dom Księcia

15.03.2023

W maju kolejny przetarg na Dom Księcia

Na 10 maja zaplanowano licytację. Do 5 maja można wpłacić wadium w wysokości 1,1 mln zł. To już trzecia próba sprzedaży Domu Księcia. Cena wywoławcza za kamienicę wraz z otoczeniem wynosi teraz 5,5 mln zł brutto.

We wcześniejszych postępowaniach przetargowych, w których nikt nie wpłacił wadium, cena działek z kamienicą wynosiła najpierw 10,3 mln zł (zgodnie z ostatnią wyceną nieruchomości), a następnie została obniżona do 7,5 mln zł.

W trzecim przetargu cena wywoławcza została ponownie zmniejszona (w przetargu można obniżyć ją maksymalnie do 50% oszacowanej przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości) i będzie wynosić przy kolejnej próbie sprzedaży 5,5 mln zł (Dom Księcia wraz z działkami przylegającymi niezbędnymi do obsługi budynku).

Nieruchomość jest objęta ochroną konserwatora zabytków poprzez wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dom Księcia wraz z otoczeniem posiada dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego. Z ogłoszeniem i szczegółowymi warunkami przetargu na wymienione nieruchomości można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka ,,Urząd Miasta” /,,Nieruchomości”/ ,,Sprzedaż nieruchomości i lokali”.

Dom Księcia powstał ok. 1912 r. Powstał w wyniku zamówienie przez wielkiego księcia Michała Romanowa. Pierwotnie był przeznaczony dla urzędników rosyjskich. Od dłuższego czasu budynek jest wyłączony z użytkowania. W latach 2017-2018 przeprowadzono w nim niezbędne prace zabezpieczające. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 10,2 tys. m2, a kubatura 55 242 m3.

fot.: UM Częstochowa

  • opr. nl
Najnowsze artykuły