W Rędzinach będzie bezpieczniej

26.08.2022

W Rędzinach będzie bezpieczniej

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach poinformował o pracach, które mają poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na DK91 w Rędzinach. Zmieniona zostanie m.in. lokalizacja przejścia dla pieszych przy kościele. Ponadto powstaną azyle dla pieszych, a istniejące mają zostać poszerzone.

– Uspokojenie ruchu pojazdów osiągniemy dzięki ograniczeniu szerokości pasa ruchu poprzez zastosowanie powierzchni wyłączonych z ruchu. Obecna szerokość jezdni, w zależności od warunków terenowych, zostanie zawężona do szerokości 3,5 lub 4 m. Na odcinku objętym inwestycją wprowadzimy ograniczenie dopuszczalnej prędkości ruchu do 50 km/h. Wyznaczymy również lewoskręty przy ul. Mstowskiej, ul. Okupnickiej, ul. Polnej, ul. Wesołej. Poprawę widoczności na wysokości wylotu z ul. Mstowskiej osiągniemy dzięki ustawieniu lustra drogowego – poinformował oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

W ramach tej inwestycji przeprowadzony zostanie remont nawierzchni na dwóch odcinkach DK91 o łącznej długości 700 m. GDDKiA planuje, że prace zakończą się do 15 września br. Wartość tych inwestycji to 560 tys. zł. Są one finansowane ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  • pn
Najnowsze artykuły