W sobotę zaczęła obowiązywać nowelizacja poprawiająca bezpieczeństwo w przewozach na aplikację

01.07.2023

W sobotę zaczęła obowiązywać nowelizacja poprawiająca bezpieczeństwo w przewozach na aplikację

W sobotę zaczęła obowiązywać ustawa mająca m.in. podnieść bezpieczeństwo pasażerów w przewozach na aplikację, np. przez wprowadzenie lepszej weryfikacji kierowców. Nowela przywraca także szkolenia pozwalające na redukcję punktów karnych, ale przepisy w tej sprawie wejdą w życie w późniejszym terminie.

Nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych prezydent Andrzej Duda podpisał 6 czerwca. Większość przepisów, które wprowadza zaczęło obowiązywać 1 lipca, jednak część z nich, w tym przepisy dotyczące kasowania i redukcji punktów karnych, wejdą w życie w późniejszym terminie. Ma on zostać określony w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 

Jak dowiedziała się PAP przepisy, na które czeka znaczna część kierowców – czyli te umożliwiające odpłatne szkolenia pozwalające na zredukowanie sześciu punktów karnych – najprawdopodobniej wejdą w życie we wrześniu. Termin ten ma bowiem zależeć od gotowości policyjnych systemów informatycznych.

 

Nowela dotyczy m.in. podniesienia bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych przez tzw. taksówki na aplikację, m.in. poprzez lepszą niż do tej pory weryfikację tożsamości kierującego pojazdem.

 

Przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych zobowiązani będą m.in. do weryfikacji kierowców, którzy wykonują przewozy przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu – w trybie osobistego stawiennictwa, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawa jazdy) oraz niekaralności; weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, a w przypadku polskich dokumentów do sprawdzenia ich autentyczności.

 

Nowe przepisy zaostrzają również kary za naruszenie obowiązków zapisanych w ustawie – zarówno dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach, jak i dla osób wykonujących przewóz.

 

Inna zmiana dotyczy tego, by przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dokonał weryfikacji “wykonujących przewóz osób zlecony na rzecz tego przedsiębiorcy, z którym rozpoczął współpracę przed dniem wejścia w życie (…) ustawy”.

 

Przepisy zobowiązują też przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób do weryfikacji – w tym elektronicznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w trakcie świadczenia usługi przewozu, z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, co najmniej raz na 50 przewozów, jednak nie rzadziej niż raz na siedem dni – czy osoba wykonująca przewóz osób jest rzeczywiście osobą, której ten przewóz zlecono”.

 

Nowe przepisy przywracają sytuację prawną sprzed 2022 r. Regulacja wprowadza przepis, zgodnie z którym informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji mają być usuwane po roku, a nie dwóch latach. Przywrócony zostanie mechanizm, zgodnie z którym zatrzymane prawo jazdy – po okresie, na który zostało zatrzymane – będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku.

 

Regulacja przywraca także odpłatne szkolenia pozwalające na zredukowanie sześciu punktów karnych. Z tego rozwiązania – maksymalnie raz na pół roku – będą mogli korzystać kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy od co najmniej roku.(PAP)

 

mchom/ apiech/

Fot. PAP/EPA/WILL OLIVER

  • Marcin Chomiuk
Najnowsze artykuły