W szkołach będą uczyć się biznesu i zarządzania

29.01.2022

W szkołach będą uczyć się biznesu i zarządzania

Ministerstwo Edukacji i Nauki chce od 1 września 2023 roku prowadzić do szkół nowy przedmiot. Tym razem to biznes i zarządzanie. Od 2027 r. będzie można go wybrać jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym.

– Dziękuję za gotowość do rozmów i konsultacji, od których zależeć będzie kształt i treść nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, który planujemy wprowadzi do szkół od roku szkolnego 2023/2024 – powiedział Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Szef MEiN zwrócił uwagę, że w nauczaniu przedsiębiorczości konieczne jest położenie większego nacisku na rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji: – Podstawy przedsiębiorczości weszły do programu nauczania już jakiś czas temu i służą naszej młodzieży, pomagają, by w dorosłym życiu młodzi ludzie potrafili podejmować decyzje finansowe. Za mało jest jednak praktycznych aspektów przedsiębiorczości i zarządzania. Minister Edukacji i Nauki dodał, że młody człowiek już na początku swojego dorosłego życia powinien być wyposażony w kompetencje, które pozwolą mu sprawnie funkcjonować w świecie finansów i zarządzania oraz podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe.

Nowy przedmiot odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców
Przedmiot biznes i zarządzanie będzie realizował założenia obecnego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i rozszerzał je. Resort planuje, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie utrzymany. Biznes i zarządzanie zastąpi obecne podstawy przedsiębiorczości. W podstawie programowej, oprócz wymagań dla poziomu podstawowego, określone zostaną również wymagania dla poziomu rozszerzonego, tak aby chętni uczniowie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Po raz pierwszy egzamin ten zostanie przeprowadzony w 2027 r.

– Wprowadzenie nowego przedmiotu maturalnego jest odpowiedzią na potrzeby i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe i akademickie, a także Radę Edukacji Finansowej oraz Radę do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Warto dodać, że przedmioty dotyczące zarządzania i biznesu są obecne w międzynarodowym systemie edukacji (IB) oraz w systemach edukacji takich państw jak np. Wielka Brytania (A-Level), gdzie cieszą się dużą popularnością wśród uczniów – twierdzi resort edukacji i nauki.

Nowy przedmiot nauczany w nowy sposób
W nowym przedmiocie, obok zagadnień takich jak finanse osobiste, rynek pracy czy system gospodarczy, które są już obecne w podstawie programowej podstaw przedsiębiorczości, pojawią się także dodatkowe treści. Szczególny nacisk w ramach BiZ będzie położony na pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich. To elementy obecne na każdych studiach biznesowych, w tym w ramach programów typu MBA, których zakres na potrzeby nowego przedmiotu zostanie dopasowany.

Katalog materiałów dydaktycznych ma zostać wzbogacony o nowe technologie oraz narzędzia cyfrowe służące uczniom, nauczycielom i innym członkom społeczności szkolnej.

Przedsiębiorcy zapraszani do współpracy
– Dla rozwoju gospodarki kluczowa jest edukacja młodego pokolenia. Ta zaś powinna być oparta na doświadczeniach polskich przedsiębiorców – zaznaczała Justyna Orłowska, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej. – Chcemy wspólnie stworzyć innowacyjny, odpowiadający potrzebom rynku pracy przyszłości przedmiot, który sprawi, że będziemy mieć więcej młodych ludzi wyposażonych w kompetencje przedsiębiorcze i menedżerskie. Wszystkich tych, którzy chcą się podzielić swoim doświadczeniem, zapraszamy do włączenia się w konsultacje – wyjaśniła.

Konsultacje dotyczące podstawy programowej 
Głównym założeniem nowego przedmiotu jest nadanie mu praktycznego wymiaru i dostosowanie zagadnień do oczekiwań rynku pracy oraz potrzeb uczelni. Dlatego resort zaprasza przedstawicieli biznesu, organizacji branżowych i ekspertów-praktyków do udziału w pracach związanych z przygotowaniem podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

  • kg
Najnowsze artykuły