W ubiegłym MOPS pomógł 17 tysiącom mieszkańców w izolacji i na kwarantannie

25.01.2022

W ubiegłym MOPS pomógł 17 tysiącom mieszkańców w izolacji i na kwarantannie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie podsumował pomoc, jakiej udzielił mieszkańcom zmagającym się z koronawirusem w 2021 roku. Wsparciem otoczonych zostało 17 tysięcy osób.

MOPS w trakcie pandemii musi realizować wszystkie swoje zadania. Wprowadzono jednak dodatkowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią. To między innymi preferowanie w pierwszej kolejności kontaktu telefonicznego i mailowego, możliwość przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez telefon, ustawienie w budynkach MOPS specjalnych skrzynek podawczych, do których przekazywana jest korespondencja. Jednak gdy wymaga tego sytuacja, pracownicy wychodzą w teren i kontaktują się bezpośrednio z podopiecznymi.

W trakcie pandemii MOPS wykonuje dodatkowe działania, których celem jest wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z Covid-19.

MOPS w Częstochowie to bezpośredni realizator wsparcia w ramach ogólnopolskiego Programu „Wspieraj Seniora” (Gmina Miasto Częstochowa kontynuowała realizację tego programu przez cały 2021 rok). Mając na uwadze potrzebę pomocy seniorom, jako grupie najbardziej narażonej na zachorowania w trakcie epidemii, pracownicy MOPS realizowali na rzecz zgłoszonych w programie seniorów usługi zrobienia zakupów i ich dostarczenia do miejsca zamieszkania, wykupienia leków oraz dostarczenia gorącego posiłku. W ramach programu pracownicy MOPS systematycznie udzielali w 2021 roku pomocy  seniorom z Częstochowy

W trakcie epidemii uruchomiono dla częstochowian specjalną infolinię obsługiwaną przez pracowników MOPS, gdzie można dowiedzieć się szczegółowych informacji o formach wsparcia realizowanych w mieście podczas epidemii. Infolinia obsługiwana jest w dniach i godzinach pracy ośrodka. Numer infolinii – tel. 502 699 730.

Pracownicy MOPS od początku trwania pandemii telefonicznie monitorują także sytuację wszystkich osób, które rozpoczęły kwarantannę bądź izolację. W razie potrzeby kontaktują je z instytucjami, organizacjami i wolontariuszami udzielającymi wsparcia, bądź pomagają w organizacji wsparcia.

Przy współpracy z Fundacją Chrześcijańską „Adullam”, jeśli zachodzi taka potrzeba, osobom na kwarantannie bądź izolacji, które nie mają możliwości zapewnienia sobie wyżywienia we własnym zakresie, dostarczany jest gorący posiłek oraz suchy prowiant. Przez cały 2021 rok pracownicy MOPS wsparli niemal 17 tys. mieszkanek i mieszkańców Częstochowy przebywających w kwarantannie lub izolacji. W okresach nasilenia epidemii w danym miesiącu kontaktowano się nawet z ok. 2,5 tys. osób.

Wsparcie dotyczące zapewnienia mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta pomocy w związku z trwającą epidemią jest kontynuowane także w bieżącym roku.

  • RED
Najnowsze artykuły