W Ukrainie powstanie Śląski Park Technologiczny

14.07.2023

W Ukrainie powstanie Śląski Park Technologiczny

Fundusz Górnośląski S.A. planuje utworzyć na terenie Ukrainy Śląski Park Technologiczny. Ma być on szansą dla firm z naszego regionu – tych, które już tam działają i tych, które rozważają prowadzenie na terytorium tego kraju działalności – w szczególności w zakresie powojennej odbudowy.

– Aktualnie Fundusz Górnośląski analizuje potencjalne zainteresowanie firm z naszego regionu udziałem w projekcie utworzenia Parku. Od firm oczekuje się podania parametrów w zakresie wielkości działek, koniecznego przydziału mocy energii elektrycznej, niezbędnej infrastruktury transportowej etc. – wyjaśnia Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie i dodaje, że w związku z porozumieniem między Funduszem Górnośląskim a UkraineInvest – główną agencją do spraw inwestycji przy ukraińskim rządzie – agencja ta deklaruje wsparcie w uzyskaniu preferencyjnych warunków dla potencjalnych inwestycji, m.in. pomoc prawną, księgową, w uzyskaniu licencji, pozwoleń, ulg podatkowych i celnych. Firmy zachęca się także do wykorzystania potencjału utworzonego przez Fundusz Górnośląski biura w Kijowie. Udziela ono wsparcia firmom zainteresowanym rynkiem ukraińskim, a także analizuje możliwości udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy.

Ze strony Funduszu Górnośląskiego szczegółowych informacji w zakresie współpracy udzielają:

Maksym Onykiichuk
Centrum Internacjonalizacji
mail: m.onykiichuk@fgsa.pl
tel: +48 327 233 110 wew. 449

Sergiej Kryvohuz
Regionalne Biuro Województwa Śląskiego w Kijowie
mail: s.kryvohuz@fgsa.pl
tel: +38 099 111 75 01

 

 

  • opr. pn
Najnowsze artykuły