Walczą o obwodnicę

09.04.2020

Walczą o obwodnicę

Do 10 kwietnia zostały przedłużone konsultacje społeczne dotyczące rządowego programu budowy stu obwodnic. O powstanie nowej drogi zabiegają między innymi mieszkańcy gminy Rędziny, którzy skierowali już blisko 400 wniosków. – Mam jednak nadzieję, że wpłyną kolejne, o co bardzo proszę. Wykorzystajcie część czasu, który z powodu epidemii musicie obecnie spędzać głównie w domach i pomóżcie nam przekonać rząd, że obwodnica jest w gminie Rędziny absolutnie niezbędna – apeluje wójt Paweł Militowski.

Wnioski najlepiej wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail konsultacje100@mi.gov.pl

Jak zaznacza wójt Paweł Militowski obwodnica powinna powstać na terenie gminy Rędziny, ponieważ:

 • poprawi bezpieczeństwo zarówno dla pieszych, rowerzystów, jak i kierowców samochodów poprzez zmniejszenie ruchu,
 • poprawi jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości spalin i hałasu (badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wykazały przekroczenie standardów akustycznych),
 • ograniczony zostanie ruch na drodze krajowej nr 91, w której sąsiedztwie działają m.in. szkoła, przedszkole, tereny sportowe, kościoły czy budowane Centrum Usług Społecznościowych,
 • ruch zostanie wyprowadzony poza tereny o intensywnej zabudowie,
 • węzeł autostradowy będzie lepiej skomunikowany,
 • tereny w sąsiedztwie lotniska i budowanej autostrady zostaną lepiej wykorzystane (już interesują się nimi potencjalni inwestorzy),
 • pomoże to w rozwoju lotniska cywilnego w Kościelcu,
 • zmniejszy się liczba zdarzeń losowych w ruchu pieszym i kołowym,
 • utrzymany zostanie gminny tabor autobusowy zmodernizowany przy udziale dofinansowania z UE, warunkiem uzyskania którego były kwestie ekologiczne i ilość przewożonych pasażerów (korki powodują opóźnienia i tym samym większe spalanie, jak również utratę pasażerów szukających innych możliwości podróżowania),
 • rozwiąże wiele problemów drogowych w gminie,
 • usprawni ruch tranzytowy poprzez rozdzielenie ruchu lokalnego i regionalnego od długodystansowego,
 • zwiększy się dynamika rozwoju regionu poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów i usług,
 • poprawi się jakość obsługi sanitarno-medycznej oraz przeciwpożarowej w sytuacjach kryzysowych i zagrażających życiu.

– Z uwagi na to, że budowanie autostrady następuje po starym śladzie drogi ekspresowej, między Radomskiem a Częstochową, wszystkie wymienione powyżej punkty są zasadne i przyczynią się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu częstochowskiego. Wnioskujemy o wybudowanie obwodnicy w gminie Rędziny w latach 2021-2023, czyli w tym samym czasie, w którym planowane jest zakończenie budowy Autostrady na naszym terenie – podsumowują władze gminy.
370 wniosków już wpłynęło

Wójt Paweł Militowski jest wdzięczny za dotychczasową aktywność lokalnej społeczności podczas konsultacji.

Mieszkańcy skierowali w sprawie budowy obwodnicy już 370 wniosków. – Mam jednak nadzieję, że wpłyną kolejne, o co bardzo proszę. Wykorzystajcie część czasu, który z powodu epidemii musicie obecnie spędzać głównie w domach I pomóżcie nam przekonać rząd, że obwodnica jest w gminie Rędziny absolutnie niezbędna – apeluje wójt Paweł Militowski.
Przypomnijmy, że gmina skierowała w poprzednich miesiącach kilka pism, w których starała się uświadomić władzom centralnym konieczność zainwestowania w budowę obwodnicy Kościelca i Rudnik. Argumentowała, że taka inwestycja uchroniłaby przez zniszczeniem drogi lokalne, wyeliminowała spóźnienia w kursowaniu autobusów GZK oraz przede wszystkim zminimalizowała ryzyko wypadku i zapewniła większe bezpieczeństwo mieszkańcom.

Dzięki staraniom lokalnego samorządu i poparciu mieszkańców, udało się doprowadzić do umieszczenie zadania na terenie naszej gminy na liście rezerwowej załączonej do projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W niedawnym piśmie do Urzędu Gminy Rędziny, zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury Agnieszka Krupa poinformowała jednak, że budowa obwodnicy Kościelca i Rudnik nie może być zrealizowana w ramach tego programu. Dlaczego?

– Założeniem nowego programu jest budowa nowych obejść miejscowości w ciągach dróg krajowych tam, gdzie uzasadniają to ważne czynniki ruchowe, czy społeczne. Podkreślam, że w ramach przedmiotowego Programu realizowane będą obwodnice miast leżących przy drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa wspomnianej inwestycji nie mogła zatem znaleźć się na liście inwestycji ujętych w Programie, ponieważ dotyczy ona drogi samorządowej – poinformowała.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że rząd jest w stanie ewentualnie sfinansować budowę obwodnicy Rędzin. Władze gminy cieszy możliwość realizacji i tej inwestycji, ale zwracają jednocześnie uwagę, że nie rozwiąże ona całkowicie problemu, jaki dotyka i będzie dotykał mieszkańców Kościelca oraz części Rudnik.

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury, wójt Paweł Militowski zwrócił uwagę, że wykonanie obwodnicy Kościelca i Rudnik własnymi siłami, nawet przy wsparciu finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych, to dla gminy zbyt duże obciążenie finansowe. Dlatego w dalszym ciągu zachęca mieszkańców do czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, ze swojej strony deklarując kontynuację starań o odpowiednie zabezpieczenie drogowe Kościelca i Rudnik – w takim zakresie, jaki tylko będzie możliwy do realizacji.

 • oprac. kg
Najnowsze artykuły