Ważne! Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

05.01.2024

Ważne! Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

30 grudnia weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

W myśl wspomnianej ustawy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które zachowało ważność albo którego okres ważności upłynął pomiędzy 5 sierpnia 2023 r. a 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Na podstawie informacji z Wydziału Zdrowia UM

  • red.
Najnowsze artykuły