escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Więcej na promocję miasta poprzez sport?

19.12.2018

Więcej na promocję miasta poprzez sport?

Członkowie Rady Sportu spotkali się, by omówić część przyszłorocznego budżetu dotyczącą kultury fizycznej, wypoczynku i turystyki. Opowiedzieli się oni między innymi za zwiększeniem finansowania na wykonanie przedsięwzięć w ramach zadań: “Promocja miasta poprzez sport”.

Podczas spotkania Rada pozytywnie zaopiniowała propozycje zadań publicznych planowanych do realizacji w przyszłym roku.

Rada opowiedziała się także za zwiększeniem finansowania na wykonanie przedsięwzięć w ramach zadań: “Promocja miasta poprzez sport” do podobnego poziomu, jak w roku 2018 oraz “Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa” do podobnego poziomu, jak w projekcie budżetu na 2018 r.

W posiedzeniu wzięli udział Przewodniczący Rady Sportu Andrzej Szewiński oraz członkowie: Julian Chyra, Janusz Danek, Marek Fijałkowski, Stanisław Gościniak, Grzegorz Gronkiewicz, Jerzy Kowalski, Tomasz Łuszcz, Wiesław Pięta, Jerzy Raganiewicz, Małgorzata Rydz, Michał Saran, Tadeusz Skwara, Adam Stępniak, Artur Szymczyk i Michał Świącik.

Temat środków finansowych przeznaczonych na sport wróci podczas obrad czwartkowej sesji. Głównym punktem będzie głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami do projektu budżetu oraz budżetem miasta na 2019 rok.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły