Wielki sukces gminy Janów

09.11.2019

Wielki sukces gminy Janów

Złoty Potok uzyskał certyfikat „Najciekawszej Wsi w Polsce”. To wielkie wyróżnienie i prestiż w skali ogólnopolskiej. Z naszego województwa tylko dwie miejscowości mogą poszczycić się takim tytułem.

Ogólnopolska Konferencja Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, podczas której uroczyście inaugurowano powstanie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, odbyła się w Istebnej. Wzięli w niej udział między innymi wójt gminy Janów Edward Moskalik, zastępca wójta Lidia Piestrzyńska, radni Henryk Srokosz i Paweł Stefaniak oraz koordynator projektu Ireneusz Bartkowiak. Podczas inauguracji wręczono pierwszych 10 certyfikatów dla wsi, które przeszły cały skomplikowany proces oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych dziedzinach ocenianych przez ogólnopolski zespół ekspertów.

Przygotowania do tego wydarzenia trwały wiele lat i wiązały się ze spełnieniem przez wytypowane wsie bardzo wysokich standardów dotyczących różnych dziedzin życia społecznego w sferze kultury i turystyki. Zespół ekspercki wytypował 200 wsi w Polsce, które podlegały wstępnej ocenie i selekcji. Po tych działaniach do następnego etapu przeszło 50 miejscowości, wśród których znalazł się także Złoty Potok. Przez pięcioletni okres szkoleń i warsztatów, a także wizyt studyjnych w rywalizacji o certyfikaty pozostały 23 wsie, z których tylko 10 sprostało wysokim standardom postawionym przez ekspertów. Złoty Potok wyróżniał się na każdym etapie oceny i stawiany był pozostałym jako wzór, do którego należy dążyć. – Nie oznacza to jednak, że obyło się bez kłopotów, utrzymanie wysokich standardów i proces dochodzenia do uzyskania certyfikatu nie był łatwy. To, że wszystko się udało zawdzięczamy wielu osobom, które starały się, by sprawę pomyślnie sfinalizować – informują przedstawiciele Urzędu Gminy w Janowie. – Do tego sukcesu przyczynili się wójtowie, pracownicy urzędu gminy, radni, sołtysi, a także sami mieszkańcy Złotego Potoku. Nad całością przedsięwzięcia czuwał koordynator projektu Ireneusz Bartkowiak. Szczególne podziękowania dla posła Ryszarda Wilczyńskiego oraz profesor UAM dr hab. inż. Sylwii Staszewskiej za cierpliwość i wyrozumiałość – podsumowują.

  • Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Janów
Najnowsze artykuły