Wiemy już, na co władze miasta wydadzą pieniądze w przyszłym roku

17.11.2023

Wiemy już, na co władze miasta wydadzą pieniądze w przyszłym roku

W środę 15 listopada w Urzędzie Miasta przedstawiony został projekt budżetu na 2024 rok. Poza omówieniem prognozowanych wydatków i dochodów, prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk odniósł się też do kwestii strat z tytułu niedofinansowania zadań zleconych i subwencji oświatowej, a także tymczasowego braku środków unijnych.

Straty

Ogromnym problemem okazują się braki w finansowaniu edukacji oraz zadań zleconych przez rząd. Na przełomie lat 2015-2023 straty z tego tytułu wyniosły 942 mln złotych. Suma ta jest znacznie wyższa, jeśli doliczymy ubytki w dochodach PIT i stratę miejskiego szpitala pokrywaną przez samorząd. Wówczas kwota ta kształtuje się na poziomie 1,2 mld złotych.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk po raz kolejny zaapelował o poszanowanie art. 167 Konstytucji RP, na mocy którego samorządom zapewniono finansowanie przypadających im zadań. – Te zadania, które samorządy dostają do realizacji muszą być finansowane na odpowiednim poziomie. – mówił. W rzeczywistości jednak, samorządy dokładają coraz wyższe sumy do zadań zleconych i subwencji oświatowej. Ta ostatnia wzrasta, jednak, aby miasto sfinansowało wszystkie zadania związane z oświatą brakuje jeszcze 169 mln złotych. – Zwiększenie subwencji nie pokrywa nawet kosztów planowanej podwyżki wynagrodzeń nauczycielskich. Na przestrzeni lat 2015­-2023 tylko do zadań subwencjonowanych oświaty miasto dołożyło 884,9 mln zł. – zaznacza prezydent Częstochowy.

Problemem okazuje się również spór Polski z Komisją Europejską. W 2017 roku KE wystąpiła bowiem o uruchomienie wobec RP art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, który traktuje o poważnym naruszeniu wartości Unii przez któreś z państw członkowskich. Jednym ze skutków wszczęcia procedury może być nałożenie na ten kraj sankcji. Warto podkreślić, że do tej pory art. 7 TUE uruchomiono tylko dwa razy – wobec Polski oraz Węgier. Co to oznacza dla budżetu Częstochowy? Braki w projektach budżetów znaczących kwot z obecnego okresu programowania środków unijnych oraz środków z nowej puli.

Dochody i wydatki

1 mld 796 mln złotych – taki dochód oszacowano w projekcie budżetu. Ponad 90% tej sumy stanowią dochody bieżące, reszta to dochody majątkowe, w tym refundacja nakładów inwestycyjnych na zadania współfinansowane środkami z UE. Wydatki na 2024 rok oszacowano z kolei na ponad 1 mld 799 mln złotych. Na tę kwotę składają się m.in. regulacja wynagrodzeń, dotacje na zadania bieżące, a także wydatki inwestycyjne. -Projekt budżetu miasta na rok 2024 w proponowanej wersji wykazuje równowagę strony dochodowo-przychodowej ze stroną wydatkowo-rozchodową i zamyka się ujemnym wynikiem w wysokości 2 mln 885 tys. zł – podsumowuje magistrat.

Wydatki bieżące obejmują m.in. zadania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz te z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej, sportu czy ochrony środowiska. Z kolei wśród najważniejszych inwestycji znalazły się zadania drogowe: budowa przedłużenia ul. Korfantego, a także połączenie ulic 1 Maja i Krakowskiej, czy budowa ulicy Poleskiej na Parkitce. Pozostałe zadania obejmują dokończenie budowy bloku komunalnego przy ul. Bardowskiego i wybudowanie kolejnego przy ul. Krakowskiej. W projekcie uwzględniono także rozbudowę stadionu Rakowa i rozpoczęcie modernizacji częstochowskiego Teatru, m. in. o udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Kontynuowane będą termomodernizacje częstochowskich placówek oświatowych, a Żłobek Miejski zostanie rozbudowywany.

  • mz
Najnowsze artykuły