Właściciel firmy Demar zatrzymany przez Żandarmerię Wojskową

18.01.2022

Właściciel firmy Demar zatrzymany przez Żandarmerię Wojskową

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała właściciela firmy Demar, która miała w latach 2014 – 2020 dostarczał do Sił Zbrojnych RP wadliwe obuwie. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem prowadzonym przez wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Firma Demar ma fabryki w Mstowie i w Nowym Targu.

W poniedziałek 17 stycznia 2022 roku Żandarmeria Wojskowa zatrzymała właściciela firmy Demar. Zatrzymanie związane jest ze w śledztwem dotyczącym oszustwa polegającego na dostarczaniu w latach 2014 – 2020 do Sił Zbrojnych RP wadliwego obuwia.

– Powyższe śledztwo prowadzone jest w związku z ujawnieniem i rozpracowaniem przestępczego procederu, polegającego na celowej produkcji wadliwego obuwia przez nierzetelnego przedsiębiorcę – informuje ppłk Artur Karpienko, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie przedsiębiorcy zarzutu doprowadzenia komendantów 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie i 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 67 974 117,30 zł w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Zatrzymany miał wprowadzić komendantów w błąd co do jakości dostarczanych do Sił Zbrojnych RP trzewików, zastępując określoną w specyfikacji produktu tkaninę o odpowiedniej jakości – dużo tańszym materiałem, który nie spełniał zakładanych parametrów.

Śledczy zarzucają zatrzymanemu popełnienie przestępstwa określonego w art. 286  § 1 kk, za które grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Żandarmeria Wojskowa na poczet przyszłych kar dokonała zajęcia ruchomości, gotówki i papierów wartościowych o wartości ok. 30 milionów zł.

Pod koniec września 2020 roku wojsko ogłosiło wyniki przetargu za zakup zimowych butów wojskowych. Wygrał Demar z Mstowa. Dostarczył buty za cenę brutto 5 621 100 zł. Do przetargu stanęło kilka firm. Zgodnie z warunkami przetargu – 60 proc. kryterium oceny stanowiła cena, 20 proc. termin realizacji i 20 proc. gwarancja. Wojsko Polskie miało zakupić łącznie ok. 150 tysięcy par butów.

– Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej postępowanie w sprawie o czyn z art. 286 par. 1 k.k. w zw. z art. 294 par. 1 k.k. Śledztwo w sprawie zostało wszczęte w dniu 18 lutego 2021 r. Daty dostarczenia obuwia, jego ilość, a także wysokość wyrządzonej szkody będą weryfikowane w toku postępowania. Z uwagi na dobro postępowania i rozwojowy charakter sprawy obecnie nie jest możliwe udzielenie bliższych informacji – informowała w marcu 2021 roku Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

  • RED
Najnowsze artykuły