Wróciły kursy redukujące punkty karne. Ile kosztuje szkolenie w WORD Częstochowa?

21.09.2023

Wróciły kursy redukujące punkty karne. Ile kosztuje szkolenie w WORD Częstochowa?

17 września weszły w życie przepisy kasujące punkty karne po roku. Przywrócone zostały także szkolenia redukujące liczbę tych punktów. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie ogłosił już przyjmowanie wstępnych zapisów na kursy, które pozwolą zredukować o 6 liczbę punktów karnych. Koszt takiego kursu to teraz 1000 zł.

Kasowanie punktów karnych za nieprzepisową jazdę jest znów możliwe dzięki zmianom w Prawie o ruchu drogowym. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców na powrót będą z niej usuwane po roku, a nie jak dotychczas – po upływie dwóch lat. W wyniku wprowadzonych zmian, osoba wpisana do ewidencji kierujących, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, będzie mogła na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie o 6 liczby punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Dotyczy to jednak tylko tych osób, które prawo jazdy posiadają co najmniej od roku. Szkolenia redukujące punkty karne są oczywiście organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Ich cena jednak znacznie wzrosła – wcześniej za taki kurs można było zapłacić ok. 350 zł – teraz jest to koszt rzędu 1000 zł.

Jak wyglądają szkolenia?

Szkolenia redukujące punkty karne składają się z 8 godzin wykładów (przy czym jedna godzina równa się 45 minutom). Ponadto w ramach kursu przewidziano ćwiczenie praktyczne. Całe szkolenie jest realizowane w ciągu jednego dnia. – Po przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą – informuje WORD w Częstochowie i dodaje, że liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem. Ponadto należy pamiętać, że udział w kursie nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24.

Najbliższe terminy szkoleń w WORD Częstochowa:

2 października, godz. 9:30

Dostępność miejsc można sprawdzić na stronie internetowej Ośrodka – www.word.czest.pl

Jak się zapisać?

Zapisy na szkolenia przyjmowane są wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 600 059 225, w godzinach 7:30-15:00. Osoby zapisane na dany termin zobowiązane są uiścić opłatę w wysokości 1.000 zł na konto WORD (ING Bank Śląski 19 10501142 100000 2204979518); tytuł przelewu: imię i nazwisko, PESEL, kurs punkty karne Warunkiem udziału w szkoleniu jest potwierdzenie tożsamości osoby szkolonej (konieczność przedstawienia dokumentu ze zdjęciem, tj. dowód osobisty, e-dowód, m-dowód, prawo jazdy). W dniu kursu osoba zakwalifikowana na dany termin powinna przedstawić potwierdzenie przelewu. Zaświadczenie o odbyciu kursu nie zostanie wydane w przypadku braku zaksięgowania wpłaty na koncie WORD. Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy wypełniają kartę zgłoszeniową.

 

fot. WORD Częstochowa

  • pn
Najnowsze artykuły