Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców

21.04.2020

Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, w ramach tarczy antykryzysowej, oferuje wsparcie dla pracodawców. Wnioski można składać do 30 kwietnia.

Wsparcie przedsiębiorców dotyczy:

– Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

– Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

– Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

Wszystkie informacje, wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie (czestochowa.praca.gov.pl).

Nabory będą prowadzone do 30 kwietnia lub do wyczerpania środków finansowych.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły