Wyremontowali groby wojenne

29.12.2021

Wyremontowali groby wojenne

Miasto podsumowało prace remontowe realizowane na częstochowskich nekropoliach.

  • W 2021 roku został przeprowadzony III etap remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. Prace sfinansowano w dużej mierze dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wysokość dofinansowania wyniosła 73 tys. zł.
    Remont tej kwatery na cmentarzu Kule zrealizowano również dzięki dotacji Wojewody Śląskiego. Z tej puli na remont grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. została przeznaczona kwota 61.500 zł.
    Zgodnie z planowanym zakresem wyremontowane zostały kolejne mogiły, cztery zbiorowe i jedna indywidualna. Prace związane były z wymianą ram mogił zbiorowych, tablic z nazwiskami poległych żołnierzy oraz krzyży.
  • Z kolei na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej podjęto się wyremontowania grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn. Na ten cel gmina uzyskała 32 tys. zł. Dotacja w kwocie 18,5 tys. zł pochodzi od Wojewody Śląskiego, natomiast w ramach dofinansowania pozyskanego z programu Ministra KDNiS “Groby i cmentarze wojenne w kraju” pozostałe 13,5 tys. zł. Remont  grobu wojennego obejmował demontaż uszkodzonej płyty nakrywowej i podstawy (z wywozem gruzu), wykonanie fundamentu zbrojonego oraz wykonanie płyty nakrywowej z granitu grafitowego z napisami, znakami oraz betonowymi detalami. Odtworzenie betonowego sarkofagu zaplanowano na rok 2022.
  • Upamiętnienie ofiar “krwawego poniedziałku” 4 września 1939 r. W 2019 roku podczas prac remontowych na placu przed Archikatedrą Częstochowską odnaleziono szczątki ofiar „krwawego poniedziałku w Częstochowie” . Ofiary egzekucji, która miała miejsce 4 września 1939 roku, zostały pochowane na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie. Uroczystej ceremonii pochówku trzynastu częstochowian dokonano w obecności kompanii honorowej Wojska Polskiego. Docelowe upamiętnienie było możliwe dzięki przyznaniu dodatkowych środków Wojewody Śląskiego w kwocie 15.500 zł.
  • oprac. kg
Najnowsze artykuły