Wyróżnienie za proekologiczną inwestycję

01.01.2022

Wyróżnienie za proekologiczną inwestycję

Gmina Rędziny została jednym z laureatów tegorocznej edycji Zielonych Czeków, nagrody przyznawanej corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Statuetki i czeki opiewające na kwotę 10 tys. zł wręczone zostały podczas uroczystości zorganizowanej na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Na tegoroczny konkurs wpłynęły łącznie 43 zgłoszenia. Zielone Czeki zostały przyznane w czterech kategoriach: Gmina przyjazna dla czystego powietrza; Ekologiczna osobowość roku; Inwestycja proekologiczna roku; Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

W kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” Zielony Czek trafił do Gminy Bieruń – za wielotorowe działania w zakresie walki o czyste powietrze.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Gmina Wilkowice
Gmina Ślemień
Gmina Świerklaniec
Miasto Chorzów
Miasto Zabrze
Gmina Gaszowice

„Ekologiczną osobowością roku” została mieszkanka Bielska-Białej, Gabriela Guściora-Konieczna.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Erwin Grzegorzek
Marta Wojciechowska – Smolarz
Michał Łada
Małgorzata Bednarek

W kategorii „Inwestycja proekologiczna roku” kapituła wybrała Gminę Rędziny – za budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków Karolina. To jedna z największych inwestycji współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach zakończonych w 2020 roku. Wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 13 mln złotych. Jej realizacja przyczyniła się do zwiększenia możliwości oczyszczania ścieków poprzez rezygnację z istniejącej oczyszczalni i budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

W ramach zadania wykonano między innymi: budynek sitopiaskownika, reaktory biologiczne, osadniki wtórne, stacje dozowania, pompownię osadu, budynek mechanicznego odwadniania osadu, komorę magazynowania, plac magazynowy, pompownię wody technologicznej, komory wstępnej stabilizacji tlenowej i zainstalowano urządzenia pomiarowe.

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach – wyniosło ponad 8 mln zł.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Miasto Katowice
Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Oblackie Centrum Młodzieży

W kategorii „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej” Zielony Czek otrzymała Fundacja „Czas na Las”.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Fundacja Ekologiczna “ARKA”
Polski Związek Wędkarstwa Okręg Częstochowa Koło w Kaletach
Pierwsze „Zielone czeki” z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska – naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, miasta i stowarzyszenia.

  • oprac. kg
  • zdj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Najnowsze artykuły