Wysokie kary za narażenie życia i zdrowia

21.03.2020

Wysokie kary za narażenie życia i zdrowia

Każdego dnia policjanci w całym kraju wspierając służby sanitarne sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny, respektują ciążący na nich obowiązek. Niestety, jak pokazuje chociażby sytuacja z Sosnowca, gdzie trzyosobowa rodzina objęta kwarantanną, postanowiła udać się na zakupy, nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji i narażają życie i zdrowie innych osób.

Resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową. Umundurowani policjanci przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz, czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje są przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów. Policja codziennie otrzymuje też zgłoszenia od mieszkańców, którzy podejrzewają, że ich sąsiedzi łamią obowiązek kwarantanny. Stróże prawa muszą to zweryfikować. W większości przypadków, osoby poddane domowej izolacji, stosują się do nakazu siedzenia w domu, jednak zdarzają się również przypadki bardzo nieodpowiedzialnego zachowania mieszkańców, którzy opuścili miejsce swojej kwarantanny.

Przypominamy, że przepisy obowiązują również wszystkich przedsiębiorców. Zdarzają się bowiem również interwencje dotyczące łamania przez nich prawa. Właściciele czasami nie rozumieją powodów policyjnych czynności, wyrażając swoje niezadowolenie. – Podkreślamy raz jeszcze – lokale wymienione w ustawach i rozporządzeniach będą zamykane, a wobec łamiących kwarantannę – wyciągane konsekwencje prawne oraz finansowe – informują policjanci.

W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest, aby stosować się do poleceń wszystkich funkcjonariuszy! Osoby objęte kwarantanną powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny!

Wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o kwarantannie, będą wyciągnięte surowe konsekwencje. Premier poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej, że kara za złamanie kwarantanny wzrośnie z 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych. – Wprowadzamy także mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował. Musimy traktować ten temat bardzo poważnie. Ceną za złamanie kwarantanny może być czyjeś życie – dodał.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając kwarantanny, narażamy życie i zdrowie innych osób! Weźmy odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych! Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń – to nasze wspólne dobro!

Solidaryzujmy się z całym społeczeństwem, przystępując do akcji #zostańwdomu.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły