escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Wyższe mandaty. Nawet 5 tys. złotych za przekroczenie prędkości

16.07.2021

Wyższe mandaty. Nawet 5 tys. złotych za przekroczenie prędkości

We wtorek 13 lipca Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w zakresie ustawy Prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze proponowane rozwiązania to przede wszystkim wyższe kary dla kierowców łamiących przepisy. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości mandat karny może wynieść do 5 tys. złotych. Wykroczenia drogowe wiązać się będą natomiast z grzywną w wysokości do 30 tys. złotych.

– Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest priorytetem rządu. Zaproponowane rozwiązania realizują zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z exposé. Zmiany pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami na drodze m.in. poprzez zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych – wyjaśnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Nowe rozwiązania przewidują również przydzielenie renty bliskim ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym. Ponadto wysokość stawek ubezpieczeń komunikacyjnych ma być powiązana z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Jak wynika z policyjnych danych, tylko w minionym roku zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 491 osób, a ranne zostały 26 463 osoby. W 90% sytuacji winnymi byli kierujący. 7,9% sprawców w odniesieniu do ogólnej liczby wypadków, znajdowało się pod wpływem alkoholu.

Do 5 tys. złotych za przekroczenie prędkości

Rząd chce podwyższyć wysokość mandatów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h. Takie zachowanie na drodze będzie karane mandatem do 5 tys. zł (do tej pory było to maksymalnie 500 złotych). Jeżeli kierowca złamie ten przepis w ramach recydywy, taryfikator mandatów przewidywać będzie najniższy mandat w wysokości 3 tys. zł. Wzrosnąć ma także wysokość maksymalnej grzywny za szczególnie niebezpieczne wykroczenia drogowe z 5 do 30 tysięcy złotych. Tymi wykroczeniami jest m.in. naruszanie praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej czy przekraczanie dopuszczalnych prędkości. Wszystkie wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Zaostrzone kary dla pijanych kierowców i renty dla poszkodowanych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapowiedziała również zaostrzenie kar dla tych kierowców, którzy będą prowadzić pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – w szczególności recydywistów. Sądy będą mogły orzekać wyższe kary pozbawienia wolności, jednak szczegóły nowych przepisów będą jeszcze omawiane przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Istotną zmianą będzie obowiązek wypłaty renty przez sprawcę przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym. Przyznanie takiego świadczenia przez sąd będzie odbywało się z urzędu bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Zmiany w systemie punktów karnych

Przyjęte przez rząd zmiany przewidują rewolucję w systemie punktów karnych. Jeżeli takie punkty otrzymamy, będą one kasowane dopiero po upływie dwóch lat. W sytuacji kiedy kierowca naruszy przepisy ruchu drogowego, będzie mu grozić nawet do 15 punktów karnych (dotychczas za wykroczenia można było otrzymać maksymalnie 10 punktów). Nie będzie już można zmniejszać przedterminowo ich liczby dzięki szkoleniom w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Co ważne, rząd umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK, dzięki czemu będą one dostosowywać stawki ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Projekt tej ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu korekt legislacyjnych, które wynikają z przebiegu dyskusji na Radzie Ministrów oraz finalnych uzgodnień między ministrem infrastruktury i ministrem sprawiedliwości w zakresie zmian w kodeksie karnym.

  • pn
Najnowsze artykuły