Wyższe świadczenie Mama 4 plus

13.03.2022

Wyższe świadczenie Mama 4 plus

W województwie śląskim Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające – Mama 4 plus, otrzymuje ponad 8 tys. osób. Od 1 marca wynosi ono 1338,44 zł brutto, czyli tyle, co gwarantowana minimalna emerytura. Nie każdy jednak otrzyma to świadczenie w takiej wysokości.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić podstawowe środki do życia matkom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. – Trzeba pamiętać o tym, że o to świadczenie mogą ubiegać się nie tylko kobiety po 60. roku życia, które urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci, ale również ojcowie, po 65. roku życia, oczywiście po spełnieniu określonych warunków. Świadczenie to otrzymają w przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci, a wtenczas obowiązek wychowania dzieci spoczywał na ojcu – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowa ZUS województwa śląskiego.

Nie zawsze pełna kwota świadczenia

Wysokość świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od 1 marca 1338,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1338,44 zł. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy kobieta pobiera emeryturę w wysokości 900 zł brutto, a spełnia ona warunki do przyznania świadczenia Mama 4 plus to świadczenie Mama 4 plus otrzyma w wysokości 438,44 zł, czyli jest to kwota dopełnienia do wysokości 1338,44 zł.

Świadczenie tylko na wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na wniosek (druk ZUS ERSU), czyli zainteresowana tym świadczeniem osoba musi wystąpić z takim wnioskiem do ZUS i dołączyć do niego niezbędne dokumenty. Do wniosku należy dołączyć w szczególności oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

 

Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy też prawie do innego świadczenia.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły