Zagraniczni goście

14.09.2019

Zagraniczni goście

Gmina Poczesna gościła delegację z partnerskiej gminy Jaszun, położonej 17 kilometrów od Wilna. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń samorządowych, poznanie struktury działania samorządu, podstawowych czynności administracyjnych na naszym terenie, a przede wszystkich udział w gminnych uroczystościach dożynkowych .

Przypomnijmy, dwa lata temu wójt gminy Poczesna – Krzysztofa Ujma oraz starosta gminy Jaszuny – Zofia Griaznowa podpisali umowę partnerską, w pałacu Balińskich w Jaszunach – historycznej siedzibie rodowej Radziwiłłów. Wizyta zagranicznych gości jest efektem tej współpracy. Do gminy Poczesna przybył starosta gminy – Zdzisław Mażejko, Natalja Zinkiewicz – pracownik socjalny, Jolita Valukiewcz – pracownik socjalny oraz sołtys – Irena Jancewicz. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń samorządowych, poznanie struktury działania samorządu, podstawowych czynności administracyjnych na naszym terenie, a przede wszystkich udział w gminnych uroczystościach dożynkowych oraz w prelekcji z okazji 200- lecia lokacji Huty Starej A. Goście uczestniczyli również w dożynkach Powiatu Częstochowskiego. Goście odwiedzili lokalny urząd. Podczas spotkania wójt Krzysztof Ujma zwrócił uwagę, jak ważna jest współpraca obu gmin w dziedzinie kultury, edukacji i sportu, wymiana doświadczeń samorządowych, promocja, podtrzymywanie kontaktów społecznych, wzajemne poznanie kultury i historii, wspólne działania, a także wymiana dzieci i młodzieży podczas wakacji. Warto podkreślić, że ok. 80% mieszkańców Jaszun stanowią Polacy. W Jaszunach funkcjonuje polska szkoła, ośrodek kultury, biblioteka. Mieszkańcy tych terenów mówią po polsku. Związek z ojczyzną, kultywowanie tradycji i kultury przodków powoduje, że słowo „Polska” ma w Jaszunach szczególne znaczenie, a patriotyzm szczególny wymiar. – Mieszkamy na Litwie, ale jesteśmy Polakami – podkreślał w swoim wystąpieniu Zdzisław Mażejko, starosta gminy Jaszuny. Obecnie jest to jedna z najprężniej działających gmin rejonu solecznickiego.

Na zaproszenie księdza Ryszarda Umańskiego – Prezesa Towarzystwa Patriotycznego Kresy, delegacja wzięła udział we mszy świętej w parafii NMP w Częstochowie oraz w Apelu Jasnogórskim – wieczornej modlitwie kierowanej do Matki Bożej w intencji Ojczyzny i Kościoła.

Pobyt był doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy i określenia planów na przyszłość w zakresie wymiany młodzieży, seniorów oraz wymiany kulturalnej i sportowej.

  • oprac. Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Poczesna
Najnowsze artykuły