Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 791

30.10.2022

Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 791

Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 791 od Kolonii Poczesnej do Zawiercia. Oficjalne otwarcie drogi DW 791 na terenie gminy Poczesna nastąpiło 25 października 2022 roku. W uroczystościach wziął udział m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabori oraz Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma. Wartość całej inwestycji to blisko 250 milionów zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 to kolejna ważna inwestycja drogowa w regionie – powiedział podczas wtorkowego briefingu w Zawodziu w gminie Poczesna marszałek Jakub Chełstowski. Przypomniał, że wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 246,7 mln zł, z czego 139,4 mln zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej. W swoim wystąpieniu podkreślił, że wyremontowany odcinek DW 791 poprawi nie tylko komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom gminy Poczesna. Zaznaczył ponadto, że oszczędności zapewnią korzystającym z DW 791 nie tylko nowy most, czy doskonałą nawierzchnię, ale także energooszczędne oświetlenie ledowe. Następnie w imieniu samorządów – Kamienicy Polskiej, Koziegłów, Poraja, Myszkowa i Zawiercia, zabrał głos wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma. Podziękował on wszystkim za tak ważną i potrzebną inwestycję. Podkreślił, że gdyby nie dobra współpraca – nie tylko pomiędzy sąsiadującymi ze sobą gminami, ale przede wszystkim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach i generalnym wykonawcą firmie Drog-Bud – ta inwestycja nie zakończyłaby się sukcesem. – Nie raz nasze dyskusje były bardzo męskie i twarde, ale zawsze doprowadzały nas do wypracowania jak najlepszych rozwiązań – mówił wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma.

Historia Przebudowy

Dyskusja nad rozpoczęciem remontu trwała kilkanaście miesięcy. Następnie gminy Poczesna, Poraj, Kamienica Polska, wspólnie wykonały dokumentację techniczną. W styczniu 2018 roku złożono wspólny wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na realizacje inwestycji drogowej dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 791 na odcinku od DK1 do DK78 (Kolonia Poczesna – Zawiercie)”. Postępowanie administracyjne w powyżej sprawie zostało wszczęte przez Wojewodę Śląskiego w maju 2018 roku. Zadanie dofinansowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi w celu uzyskania parametru technicznego nośności – kategorii ruchu KR5 przy dopuszczalnym obciążeniu osi 115 kN/oś oraz klasy technicznej G, przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości drogi, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań, przebudowę/budowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, korektę geometrii skrzyżowań, przebudowę obiektów mostowych, zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i budowę innych elementów wyposażenia pasa drogowego. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi miejscowe poszerzenie drogi i przebudowa istniejących skrzyżowań, co usprawni ruch komunikacyjny – czytamy na stronach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Zainteresowane gminy tą inwestycją z własnej inicjatywy wystosowały pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, oraz Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko mówiące o pilnej i uzasadnionej potrzebie realizacji tej inwestycji w tym obszarze. Po pokonaniu wszelkich trudności rozpoczęto realizację tej inwestycji. Odcinek, który został poddany przebudowie na terenie gminy Poczesna, to fragment drogi zaczynający się od skrzyżowaniu z DK 1 [obecnie DK 91] w miejscowości Kolonia Poczesna, a kończący na granicy z gminą Kamienica Polska.

Co zostało zrobione w ramach powyższej inwestycji?

Na rzeczonym odcinku teren został odwodniony. Wybudowano nowy most. Powstały dwa ronda. Wybudowane zostały chodniki – po 2 kilometry z każdej ze strony drogi. Wyznaczone zostały bezpieczne trasy dla rowerów. Nawierzchnia drogi została gruntownie przebudowana i położono na niej nową, asfaltową nakładkę. Wybudowano energooszczędne oświetlenie drogowe poprzez zainstalowanie 135  lamp LED. Koszt całej inwestycji to ok. 220 milionów złotych. Koszt inwestycji w gminie Poczesna ok. 30 milionów złotych.

 

fot. Urząd Gminy Poczesna

  • Teresa Szajer
Najnowsze artykuły