Zostań funkcjonariuszem Straży Miejskiej. Rekrutacja trwa!

18.08.2023

Zostań funkcjonariuszem Straży Miejskiej. Rekrutacja trwa!

Chcesz stać na straży porządku publicznego, dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i podejmować interwencje w celu ochrony środowiska? Zgłoś się do siedziby Straży Miejskiej w Częstochowie. Nabór kandydatów trwa do 1 września.

– Aby zostać strażnikiem miejskim należy spełnić niezbędne wymagania określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych. Kandydat na strażnika miejskiego musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończony 21 rok życia, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany przez Sąd, musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. – informuje częstochowska Straż Miejska i dodaje, że podczas naboru kandydaci zdają m.in. test sprawnościowy, na który składa się bieg na 60 i 400 metrów, pchnięcie 4 kilogramową kulą, oraz test humanistyczny i psychologiczny.

Jeśli jesteś zainteresowana/-y – nie zwlekaj! W naborze decyduje również data wpływu dokumentów do Straży Miejskiej. A te składać można do piątku 1 września, do godz. 15:30 w siedzibie (ul. Krakowska 80 bl. 3). Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Częstochowie na oficjalnej stronie internetowej.

Fot. UM Częstochowy

  • opr. mz
Najnowsze artykuły