Zwalczanie przemocy wobec dzieci. Szkolenie dla pedagogów z Częstochowy

21.09.2023

Zwalczanie przemocy wobec dzieci. Szkolenie dla pedagogów z Częstochowy

Nauczyciele i specjaliści z ZPPP wzięli ostatnio udział w szkoleniu, którego tematem była przemoc wobec dzieci. Doskonalenie pedagogów zostało zainicjowane w związku z przyjętymi niedawno przepisami prawnymi. Szkolenie prowadziła Liliana Krzywicka – specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wprowadzone w ostatnim czasie przepisy prawne obejmują między innymi ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, której zapisy weszły w życie 22 czerwca. Z kolei od sierpnia obowiązuje nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, określana ustawą Kamilka.- Podczas przygotowywania nowych rozwiązań legislacyjnych resort współpracował z wieloma psychologami, instytucjami rządowymi i organizacjami społecznymi, a także ekspertami UNICEF. – informowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Na mocy nowych przepisów sędziowie, którzy orzekają na podstawie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zostali zobligowani do udziału w szkoleniach. Mają one na celu podniesienie poziomu umiejętności rozpoznawania symptomów przemocy stosowanej wobec dzieci. Ustawa jest także postawą do powołania przez ministra sprawiedliwości Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich. W ramach nowelizacji wprowadzono również procedurę Serious Case Review, a więc obowiązku dokładnej analizy najpoważniejszych przypadków przemocy wobec dzieci. – Równie istotne jest wprowadzenie wymogu spełniania przez różne instytucje (m.in. szkoły, szpitale, obiekty turystyczne) Standardów Ochrony Małoletnich. Celem jest większe bezpieczeństwo dzieci, gdy będą poza domem. Jest to rozwiązanie od dawna oczekiwane przez rodziców. – dodaje Ministerstwo.

W Częstochowie, z inicjatywy naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rafała Piotrowskiego oraz dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (ZPPP) Rafała Dziwisa, pierwszy etap szkolenia pedagogów odbył się 18 września. Wzięli w nim udział nauczyciele ze szkół podstawowych oraz specjaliści z ZPPP. Spotkanie poprowadziła Liliana Krzywicka – zajmująca się interwencją kryzysową, certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Drugi etap szkolenia będzie miał formę warsztatów, które zaplanowano na przełom października i listopada.

– W marcu tego roku, także z inicjatywy naczelnika Wydziału Edukacji, dla dyrekcji szkół odbyły się szkolenia z zakresu przemocy domowej, rozpoznawania jej symptomów i podejmowania interwencji. – przypomina częstochowski magistrat.

  • mz
Najnowsze artykuły