Gdzie spotkamy drogowców?

16.04.2022

Gdzie spotkamy drogowców?

W naszym mieście realizowane są dwie duże inwestycje drogowe – przebudowa alei Wojska Polskiego oraz przebudowa DK-46. Ale drogowców spotkamy także w innych częściach miasta. Prace są prowadzone między innymi przy ul. Traugutta, Jesiennej, Złotej, czy Mehoffera.

Ulica Traugutta

Budowa odwodnienia ul. Traugutta wraz z jej przebudową to efekt rozszerzenia zakresu budowy odwodnienia dzielnicy Północ. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie unijne za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres prac to budowa ul. Traugutta w dzielnicach Tysiąclecie (od ul. Kisielewskiego do ul. Łódzkiej) i Kiedrzyn (za skrzyżowaniem z ul.  Łódzką w kierunku zachodnim) – o długości ok. 1360 m i szerokości 5,5 m wraz z budową odwodnienia. W ramach inwestycji stworzony został już duży zbiornik retencyjny chłonno-odparowujący, a wkrótce powstaną dwa kanały deszczowe odprowadzające wody opadowe. Oprócz tego wykonane zostaną chodniki dla pieszych, zjazdy na tereny przyległe i oświetlenie uliczne. Prace obejmą również przebudowę istniejących skrzyżowań ulicy Traugutta z przyległymi ulicami (Brzechwy, Mierosławskiego, Grochowskiego, Kołakowskiego, Marjańskiej, Łódzkiej i Ludowej). Inwestycja ma zakończyć się w listopadzie. Pochłonie ona ok. 9 mln zł.
Obecnie trwa m.in. przebudowa infrastruktury technicznej od skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Kisielewskiego do Traugutta 16, co skutkuje brakiem możliwości wjazdu i wyjazdu z ul. Traugutta w ul. Kisielewskiego. Objazd i obsługa komunikacyjna odbywa się z wykorzystaniem ul. Klemensiewicza.

Ulica Jesienna

Inwestycja polega na rozbudowie ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do alei 11 Listopada (na długości 1,2 km)  oraz budowie łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Rydza-Śmigłego z ul. Bór (długości 655 m). Po zakończeniu znacznie poprawi układ komunikacyjny w tym rejonie Częstochowy. Na całej długości drogi w starym i nowym śladzie powstaną chodniki, droga rowerowa oraz oświetlenie uliczne. Koszt zadania wynosi niemal 15,5 mln zł – z czego 4,9 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała kwota to środki budżetu miasta.

W związku z pracami występują utrudnienia w ruchu. Wjazd z ul. Rydza–Śmigłego w ul. Jesienną i odwrotnie jest ograniczony. Nieprzejezdny jest też odcinek ul. Jesiennej do ul. Rutkiewicz w obu kierunkach. Wyjazd z ul. Rutkiewicz w Jesienną jest możliwy tylko w lewo, nie jest możliwy też wjazd i wyjazd z ul. Kamińskiego w Jesienną. Koniec całości prac przewidziano na drugą połowę maja 2023 roku.

Ulica Złota

Zakres inwestycji na ul. Złotej (dzielnica Zawodzie) obejmuje przebudowę pełnej infrastruktury podziemnej i naziemnej: gruntowną przebudowę konstrukcji drogi, wymianę nawierzchni jezdni, budowę obustronnych chodników, budowę odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej i instalację nowoczesnego oświetlenia ulicznego. Wszystko to na odcinku ok. 1,1 km ulicy Złotej od okolicy skrzyżowania z ul. Legionów do ul. Mirowskiej.
Największe utrudnienia występujące na budowie nowej ul. Złotej związane są z realizacją przyłączy kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz z instalacją sięgaczy kanalizacji sanitarnej do posesji.

Prace główne – na odcinku od ul. Mirowskiej do ul. Legionów – powinny zostać zrealizowane do końca czerwca. Inwestycja będzie kosztować ponad 8,5 mln zł (z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych).

Ulica Mehoffera

Budowa odcinka ul. Mehoffera (długości ok. 380 m) między ul. Piastowską a Chodowieckiego w dzielnicy Stradom będzie kosztować ponad 1,8 mln zł. Ulica zyska odwodnienie, chodniki i asfalt. Wyniesione skrzyżowania zostaną wybrukowane kostką. Drogowcy powinni zakończyć tę inwestycję w listopadzie tego roku.

  • oprac. kg
  • zdj. UM Cz-wa
Najnowsze artykuły